Reference

Reference

Za dobu naší činnosti jsme sacím bagrem realizovali práce v celkovém objemu přibližně cca 500 000 m3 odtěženého sedimentu.

Povodí Moravy, s.p.

 • Plavební komora Nedakonice – odstranění nánosů
 • Plavební komora Uherský Ostroh – odstranění nánosů
 • Plavební komora Norovy I – čištění dolní rejdy pod PK
 • Plavební komora Veselí nad Moravou – odstranění nánosů
 • Plavební komora Strážnice – odstranění nánosů
 • Plavební komora Veselí nad Moravou – čištění horní rejdy
 • Plavební komora Uherský Ostroh – čištění dolní a horní rejdy
 • Plavební komora Nedakonice – čištění dolní rejdy
 • čištění Městského náhonu na elektrárnu Hodonín
 • čištění dolní rejdy pod PK Staré Město
 • čištění horní a dolní rejdy na PK Nedakonice
 • čištění horní a dolní rejdy na PK Uherský Ostrov
 • čištění dolní rejdy pod PK Vnorovy I.
 • čištění horní rejdy nad PK Veselí nad Moravou
 • čištění horní rejdy nad PK Spytihněv
 • čištění nánosu v plavebním kanále nad PK Strážnice
 • čištění vtoku a výtoku u PK Uherský Ostroh
 • čištění plavebního kanálu od řeky Moravy po PK Veselí n./Mor.
 • čištění výtoku z PK Vnorovy I do PK Vnorovy II
 • čištění soutoku plavebního kanálu s řekou Moravou pod PK Staré Město
 • čištění vtoku do plavebního kanálu a rejdy před PK Nedakonice a soutoku plav. kanálu s řekou Moravou
 • čištění vtoku a výtoku do plavebního kanálu nad PK Vnorovy I a Vnorovy II
 • čištění plavebního kanálu při zaústění Jalubky
 • čištění vtoku do plavebního kanálu a prostoru plav. rejdy nad PK Spytihněv
 • čištění vtoku a výtoku do řekz Moravy na PK Uherský Ostroh
 • čištění vtoku do plavební komory ve Veselí nad Moravou
 • odtěžení sedimentů na akci Německé - Napajedla

Rybárstvo Iňačovce, Zemplín, SK

 • Rybník Velké jezero – odstranění bahnitých sedimentů v rozsahu 8 600 m3

Lesní správa Lány, kancelář prezidenta republiky

 • Rybník Klíčavský – odstranění bahnitých sedimentů

Jan Kolovrat Krakovský – Správa Kolowratského rybářství

 • Rybník Černíkovický – odstranění bahnitých sedimentů v rozsahu 35 000 m3

Rybářství Lanškroun

 • Slunečný rybník – odstranění bahnitých sedimentů v rozsahu 35 000 m3

Jan Kolovrat Krakovský – Rybářství Opočno

 • Rybník Tuří – odstranění bahnitých sedimentů

Rybářství Hodonín, s.r.o.

 • Dubňany Jarohněvice – Jarohněvický rybník – odbahnění loviště a stoky

Povodí Moravy, s.p. P

 • lavební komora Spytihněv – čištění horní rejdy
 • Plavební komora Staré Město – čištění dolní rejdy

Štíčí Líheň – ESOX spol. s r.o.

 • Musík rybník – odbahnění loviště
 • Starý Bežerovický rybník – odbahnění loviště
 • Kumšík rybník – odbahnění loviště
 • Vrbsko rybník – odbahnění loviště
 • Trkov – Rovinský rybník – odbahnění loviště a stoky
 • Nedrahovice – Plužinec rybník – odbahnění loviště a stoky
 • Bernartice – Pilský rybník – odbahnění loviště a stoky

ANAS, spol. s r.o.

 • Sýkorovský rybník – odbahnění loviště a stoky

Cukrovary TTD a.s.

 • Cukrovar Dobrovice – odtěžení hlinitých sedimentů z kaliště
 • Cukrovar Dobrovice – odbahnění rybníka Dlouhý

Rybářství Hodonín, s.r.o.

 • Dubňany Jarohněvice – Jarohněvický rybník – odbahnění loviště a stoky
 • rybník Stolařka, loviště a stoka

Rybářství Čimelice

 • Karel Schwarzenberg - Lesní správa Orlík n. Vlt.,
 • Mlázlovský rybník, odbahnění loviště a stoky

Došla Karel

 • Vojenský prostor Slavičin – odtěžení hlinitých sedimentů z požární nádrže

OMZ Hlavního města Prahy

 • Ve spolupráci s firmou NAVATYP a.s. jsme zajistili provedení zakázky - „Odstranění povodňových škod v přírodní památce Krňák“. Celkem bylo odtěženo plovoucím sacím bagrem 35 000 m3.

Město Nové Strašecí

 • odbahnění chovného rybníka Nový I

Rybářství Hodonín, s.r.o.

 • Dolní Benešov – rybník Nezmar – odbahnění loviště
 • odbahnění lovišť a stok rybníků Horní Lužický, Dvorský, Nad Sádkama, Jarohněvický

Ing. Jan Ševeček - Rybářství

 • Chropyně – Zámecký rybník – odbahnění loviště a stoky

Rybářství Přerov, a.s.

 • Hulín – Pláňavský rybník – odbahnění loviště

Skanska CZ, a.s.

 • program CBC Phare CZ 0012.02, zlepšení ekologických a hydroekologických podmínek na Ohři a Labi - odtěžení naplavenin z nádrže VD Kadaň

PS Profi, s.r.o.

 • odbahnění slepého ramene Orlice u Stříbrného potoka

Strakon Jihlava CZ, a.s.

 • odbahnění parkového rybníka - zakázka Klášter premonstátů

České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně – Planá

 • odbahnění a rekonstrukce rybníka Zámecký

České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně – Mšec

 • odbahnění rybníků Mšec - nádržky

Liatik, s.r.o.

 • odbahnění rybníka Máčidlo ve Velkém Oseku

Rybářství Písečná

 • Jarohněvický rybník

Rybářství Čimelice

 • Rybník Hejný

Šnepov

 • Odbahnění tůně

Nové Strašecí

 • rybník Podhorní I

Povodí Labe a.s.

 • prohrábka nadjezí Labe v Předměřicích

Školní rybářství Protivín

 • rybník Strpský

Rybářství Písečná

 • Jarohněvický rybník

Obec Jinín u Strakonic

 • čištění rybníka

Kolárovo u Komárna SK

 • prohlubování dna kanálu k čerpací stanici

Rybářství Čimelice

 • dva rybníky Nerestecký, Zástava

Rybářství Blatná

 • rybník Bubovický

ŠR Protivín

 • dva rybníky Markovec, Velký Potočný

Vodní dílo Želivka

 • kaliště vodárenského odpadu Rýznburk

Rybářství Přerov

 • dva rybníky v Šumvaldě, Oskava

Rybářství Ševeček

 • rybník Chropyňský

Bratislava SK

 • čištění Slunečních jezer v rekreační oblasti u Bratislavy

Likol, spol. s r.o.

 • rybník Jarohněvický - sedimentační nádrž, vytěžení nánosu vzniklého hornickou činností Moravských lignitových dolů

Rybářství Písečná

 • rybníky Lednický zámecký, Stolařka, Jarohněvický

Rybářství Přerov

 • rybníky Hradecký v Tovačově, Plaňanský, Doubravický, Svárov

Sýpka Hrubělice

 • sedimentační tůň

Rybářství Lnáře

 • rybníky Zámlynský, Škrabák, Vel. Kocelovický, Hubenov

Rybářství Čimelice

 • rybníky Silvestr, Valný, Bisingrov, Marešovský dolní

Vodovody a kanalizace Vsetín

 • čtyři infiltrační nádrže pitné vody na prameništi v Rožnově pod Radhoštěm