Odbahnění vodních ploch plovoucím sacím bagrem

Jsme specialisté na odbahnění vodních ploch

Naše společnost nabízí specializovanou ekologickou těžbu pomocí plovoucího sacího bagru typu MC - 915, který je určen k odstraňování sedimentů z vod a odbahňování rybníků a vodních ploch bez nutnosti jejich vypouštění.

Odbahňování lze provádět i na místech, kde dno má malou únosnost nebo silnou vrstvu bahna. Stroj dokáže vytěžit písek, naplaveniny, bahno, vodní rostliny i průmyslový odpad.

Více informací

Bagr
Bagr