Technické vybavení - plovoucí sací bagr MC - 915

Plovoucí sací bagr na odbahnění vodních ploch 

Přednosti plovoucího sacího bagru MC - 915 jsou v plošném odtěžení sedimentů frézovací lafetou v celkové šíři záběru 2,75 m a dosahem hloubky 6m. Čerpaný sediment se dopravuje pomocí plovoucího potrubí. Výtlačné potrubí dopravuje odčerpaný sediment na místo deponování do vzdálenosti 1,5 km bez použití přídavného agregátu.

Bagr je uchycen na ocelových lanech a poháněn hydromotorem vpřed i vzad. Tímto je po celou dobu těžby zaručeno plošné a plynulé odstranění nánosu bez nedodělků. Pomocí hydraulické lafety lze provádět i částečné svahování dna bez lokálních prohlubní. Bagrovací práce lze provádět, i když těžený materiál je nad úrovní dna.

Plavidlo je řádně registrováno u Státní plavební správy a bylo schváleno k provozování v České republice Českým lodním registrem.

  • Ponor: 0,60 m
  • Šíře záběru: 2,74 m
  • Výška záběru: je ovlivněna tuhostí těženého materiálu
  • Účinnost těžby: je ovlivněna tuhostí těženého materiálu a délkou výtlačného potrubí
  • Dopravní vzdálenost: 1500 m (bez použití přídavného agregátu a nevelkým převýšením)
  • Operační hloubka: 0 – 6 m
  • Dieslový agregát: Detroit diesel
  • Hydraulika: Medium - ekologicky rozpustný, rostlinný hydraulický olej